Location-based Control and Management System for Safety and Emergency Rescuing Services using LTE D2D Technology

Newton Fund Institutional Links Programme

Genel Bakış

LTE D2D teknolojisini kullanarak güvenlik uyarısı ve acil kurtarma hizmetleri için konum tabanlı kontrol ve yönetim sistemi” başlıklı bu proje, Newton Programı Türkiye ortaklığı kapsamında 216429427 sayılı kurumsal bağlantılar hibesi ile desteklenmektedir. Hibe İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Departmanı Stratejisi (UK Department of Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından verilmektedir. Daha fazla bilgi için www.newtonfund.ac.uk adresini ziyaret edebilirsiniz.

İki ana akademik üye Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Türkiye), Middlesex Üniversitesi Londra (İngiltere), aynı zamanda Cobham Wireless (İngiltere) ve Kings College London destekli bu proje mobil kullanıcılara güvenlik desteği sağlayan ve afet durumunda acil durum hizmetlerine yardımcı olan konuma dayalı bir sistemin geliştirilmesini hedeflemiştir. Önerilen sistem, uzun süreli gelişim (long term evolution) ağları üzerinde çalışan en yeni cihazdan cihaza ve röle teknolojilerini kullanarak izleme, uyarı ve kurtarma hizmetlerini desteklemektedir. Proje hedef uygulamaları deprem, sel, madencilik afetleri ve benzer güvenli olmayan alanlarda sıklıkla gözlemlenebilen acil durumlardır. Uzak kamp alanları, karlı yürüyüş yolları, ve heyelanlar alanları gibi potansiyel olarak güvenli olmayan ve aynı zamanda geleneksel hücresel ağların, ve iletişim araçlarının sadece kısmen mevcut olabileceği senaryolar da güvenlik desteği sağlanması amacı ile ele alınmaktadırlar. Önerilen sistem potansiyel olarak hastalık ve pandemi gibi insan felaketlerine uygulanabilir. Uyarı hizmetlerini test etmek için bir prototip gösterim sistemi oluşturulacaktır. Proje sonuçları itibarıyile genel kamu, hükümet, kablosuz endüstri ve sağlık / güvenlik sektörlerine önemli sosyal ve ekonomik faydalar sağlama potansiyeline sahiptir.

Overview

This project entitled “Location-based control and management system for safety warning and emergency rescuing services using LTE D2D technology” is supported by an Institutional Links grant, ID 216429427, under the Newton Programme Turkey partnership. The grant is funded by the UK Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) and delivered by the British Council. For further information, please visit www.newtonfund.ac.uk.

This collaboration between two main academic members, Middlesex University London, UK, and Middle East Technical University, Turkey, with the support of Cobham Wireless (UK) and Kings College London is for the development of a location-based system that provides safety support to mobile users and assists emergency services in the event of disasters. The proposed system will support monitoring, alerts and rescue services by utilising the latest device-to-device and relay technologies working over the long-term evolution networks. Our targets are emergency situations in Turkey and its region during/after disasters such as earthquakes, mining disasters, and avalanches where unsafe areas are often found. Other safety issues will also be addressed, such as the dangers in unsafe areas at remote campsites, snowy walking trails and landslides, where conventional communication means of cellular networks may only be partially available. The system will potentially be applied for human disasters like disease pandemics. A prototype demonstration system will be built to test the alerting services. The project’s outcomes will provide significant social and economic benefits to the general public, government, wireless industry, and health/safety sectors.